[„Tygodnik Ilustrowany" 1923; „Kurier Łódzki" 1923; „Republika" 1923]

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 3-5/1923 s. 38-38
Dział: Pokłosie (z czasopism)