Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego, Warszawa 1921

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 5-6/1921 s. 86-86
Dział: Pokłosie (z dzieł)