Regulamin piechoty. cz. I. Musztra. Cz. II. Walka oddziałów piechoty. Cz. III. Regulamin służby polowej, t. I, Warszawa 1921, cz. II

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 9/1921 s. 134-136
Dział: W sprawie słownictwa zawodowego