Janusz Anusiewicz (19.V.1946-26.XII. 2000)

Jan Miodek

Poradnik Językowy 2/2001 s. 1-3
Dział: Wspomnienia, jubileusze