Walka ze skrótami,

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1921 s. 145-145
Dział: Rozmaitości

Wyrażenia:
baonemesdyon