Józef Flawiusz, Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom, tłum. Andrzej Niemojewski, [Warszawa 1906].

Ign. [Ignacy] Charszewski

Poradnik Językowy 9-10/1909 s. 141-141
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
na oczacha/zaśjak/niżczęsto/zawsze