2. Z różnych źródeł [odezwa o spoczynku niedzielnym w piekarniach; "Przodownica" 1907, nr 12; "Szkoła Polska" 1907, nr 21; Zygmunt Weyberg, Wiadomości początkowe z mineralogii, Warszawa 1907; Otchłanie wielickie, Jan Czernecki, Wieliczka 1907; Walery Łoziński, Ziemia i jej budowa, Warszawa 1907]

B. [Bohdan] Dyakowski

Poradnik Językowy 1/1909 s. 9-9
Dział: Pokłosie (z dzieł i czasopism)