Stefan Żeromski, Wiatr od morza, [Warszawa 1922]

St.Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 7/1922 s. 98-98
Dział: Pokłosie (z dzieł)