Andrzej Strug, Mogiła nieznanego żołnierza. Powieść, Poznań - Warszawa - Siedlce [1922]

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 7/1922 s. 98-98
Dział: Pokłosie (z dzieł)