Florian Hłasko, Morzami ku Polsce. Z pamiętnika marynarza, z przedm. K. Porębskiego, Warszawa [1922]

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 7/1922 s. 99-99
Dział: Pokłosie (z dzieł)