Georges Duhamel, Żywoty męczenników (La vie de martyrs) 1914-1916, przekł. z franc. Michał Gabriel Karski, przedm. Stanisław Posner, Toruń 1922

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 7/1922 s. 99-100
Dział: Pokłosie (z dzieł)