Stanisław Szydelski, Słownik techniczny dla automobilistów, Lwów 1921

K. [Karol] Stadtmüller

Poradnik Językowy 7/1922 s. 102-104
Dział: Nowe książki