Książeczki staropolskie 1. Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy, wyd. i objaśnił Jan Łoś, Lublin 1922; 2. Jan Kochanowski, Szachy, wyd. i objaśn. Kazimierz Nitsch, Lublin 1922

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9-10/1922 s. 135-136
Dział: Nowe książki