Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych w roczniku I. „Poradnika Językowego”

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1901 s. 155-160