Portret semantyczny czasownika zwęszyć. Od zmysłu do umysłu

Tomasz Nowak

Poradnik Językowy 3/2010 s. 43-53
Dział: Artykuły i rozprawy