Zapożyczenia w leksyce nieterminologicznej tekstów specjalistycznych: relacje między obiektami badań

Mariusz Górnicz

Poradnik Językowy 3/2010 s. 69-80
Dział: Artykuły i rozprawy