Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych – analiza porównawcza

Tomasz Chyrzyński

Poradnik Językowy 3/2010 s. 81-96
Dział: Artykuły i rozprawy