Piotr Wierzchoń, Kotuś. „Verba Polona Abscondita...” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza, Poznań 2008

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 3/2010 s. 107-110
Dział: Recenzje