Artur Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2008

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 3/2010 s. 111-113
Dział: Recenzje