Kto lepiej parzy kawę? Kawiarka czy barista?

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 3/2010 s. 97-100
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kawiarkabarista