Problemy interpunkcji w języku przepisów prawnych

Marek B. W. Koleśnikow

Poradnik Językowy 10/2001 s. 49-55
Dział: Artykuły i rozprawy