Piknik

Agata Hącia

Poradnik Językowy 3/2010 s. 104-106
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
piknik