Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 4/2010 s. 5-25
Dział: Artykuły i rozprawy