Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 4/2010 s. 26-40
Dział: Artykuły i rozprawy