Barbara Bartnicka-Dąbkowska, Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, pod red. Bronisława Wieczorkiewicza, Warszawa 1959, PZWS, s. 136.

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 9/1961 s. 422-423
Dział: Recenzje