Styl „Rypcium-pypcium”

W. E. Redyk [Gabriel Karski]

Poradnik Językowy 5-6/1963 s. 242-242
Dział: Połów perełek