Spis wyrazów i zwrotów objaśnionych lub omówionych w tym roczniku

[Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1921 s. 146-147