Jeszcze hebrajski, czy hebrejski

S. [Salomon] Spitzer

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 95-96
Dział: Roztrząsania