Streszczenie i tezy odczytu Karola Irzykowskiego p.t. Istota błędu językowego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1931 s. 77-80
Dział: Artykuły