Z powodu Powszechnego Atlasu Geograficznego prof. Eug. {Eugeniusza] Romera [Lwów-Warszawa 1928]

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 6-7/1931 s. 89-91
Dział: Pokłosie (z dzieł)