Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie

Kinga Geben

Poradnik Językowy 10/2001 s. 56-63
Dział: Język polski za granicą