Flirt z PATem

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 9-10/1931 s. 123-127
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
porównywujedokonywującostrzeliwująwykonywującezamieszkały/zamieszkanysarnejski/sarneński (powiat)rakowicki/rakowskizurychski/zuryskizadowalającymiasto i powiat Kraków/Kraków i powiat krakowskiprezesem/na prezesa (wybrano)dla zbliżenia/zbliżenia (możliwość)dla kredytu/kredytowy (bank)dla/do konferencji (akcja przygotowawcza)dla koordynacji spaw/koordynacji spraw (komitet)przeszkoda dla/do wizyty/w wizyciejemu/mu (wiernych żołnierzy)złotowa/złota (rezerwa)zadaniem którego/którego staraniemokazać/dać pomocprzyjąć/dać/wziąć gwarancjędla amerykanów/Amerykan (podziękowania)komisaryczny/komisarski/przez komisarza zarządrundaniecelowym/niecelową rzeczą (byłoby poruszać)w wypadku, o ile/gdy/jeśli/jeżeliwzględnie/albowskazane/właściwenawiązywać donegocjowaćzbalansować (budżet)hiperindywidualistyczne/indywidualne (pojęcie)tekstylni/tkaccy (robotnicy)jaki/którynegr/murzyndalekobieżne (podróże)odnośne/właściwe (władze)na stronnictwa/stronnictwach (opierać się)oddano (strzały)duch/ducha współpracy (podkreślić)za/z wyjątkiemmagazyny ze zbożem/zbożaprzebywający/obecnynastępująco/jak następuje/w sposób następującyprzez dwie godziny/dwie godziny (trwała konferencja)ongiśekipazawawalniającyitalskibrytyjski/brytański