1. Surowy - srogi. 2. Mój a swój

(Red.) [Redakcja]

Poradnik Językowy 9-10/1931 s. 131-133
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
surowa/srogimój/swój