Peryferia w centrum uwagi

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 4/2010 s. 105-110
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
peryferia