["Nowa Reforma" 30, 68, 93, 1906; "Przyroda" nr 42, 1905]

B. Dy. [Bohdan Dyakowski]

Poradnik Językowy 6-7/1907 s. 93-94
Dział: Pokłosie (z czasopism)