Z gwary warmijskiej i mazurskiej

Red. [Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1951 s. 26-27
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej