5. Decydować

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1907 s. 44-44
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
decydować