Zapytania i roztrząsania: 44. Hebrajski czy hebrejski? Aramajski czy aramejski? 45. Jak odmieniać imię Boże Jahwe?

K. [Kazimierz] Smoroński

Poradnik Językowy 3/1925 s. 40-41
Dział: Zapytania i odpowiedzi