123. Wychodztwo czy wychodźtwo?

Adam Ant. [Adam Antoni] Kryński

Poradnik Językowy 9/1925 s. 124-125
Dział: Zapytania i odpowiedzi