O poprawność języka ["Przegląd Elektrotechniczny" IV, 1922, nr 7, s. 110-111, nr 11, s. 172]

J. Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 6-7/1925 s. 100-101
Dział: Przedruki