Usterki językowe naszej prasy ["Kurier Poznański nr 367, z 22 grudnia 1925, nr 369, z 23 grudnia 1925]

W. Lipiński

Poradnik Językowy 3/1926 s. 45-45
Dział: Błędy językowe w czasopismach