Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego „Allegro”

Joanna Smól

Poradnik Językowy 5/2010 s. 51-61
Dział: Artykuły i rozprawy