1. Na prawo czy w prawo? 2. Zwyczajów czy zwyczaji? 3. Rysunek tuszem czy w tuszu? 4. Na stole czy ze stołu? 5. Pozostawiać czy zatrzymywać? 6. Nordhauzeński? 7. Urząd gminy czy gminny? 8. Wieś - parcela - kolonia - osiedle - osada? 9. Użycie przyimka do a dla? 10. Jaki jest dopełniacz l. mn. wyrazu akt: aktów czy akt? 11. Jak powinien brzmieć dopełniacz l. mn. wyrazu bitwa: bitw czy bitew? 12. Bądź czysty a został bogatym? 13. Okulary - okulary na odległość? 14. Kroplomierz czy zakraplacz? 15. Wkraplać czy wpuszczać krople? 16. W skład czy do składu? 17. Zakładać maść czy zapuszczać? 18. Pręcik czy pałeczka? 19. Którzy a co? 20. Liczba a ilość? 21. Aktów czy akt? 22. Zorientować się = skojarzyć?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1931 s. 4-9
Dział: Zapytania i odpowiedzi