John Galsworthy, Biała mapa, z upoważnienia autora tłum. Zofia Lasocka, Warszawa 1931

K. [Kazimierz] Król

Poradnik Językowy 9-10/1931 s. 134-134
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
za/z wyjątkiem