Sprawozdanie z promocji portalu Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś (www.gwarypolskie.uw.edu.pl)

Monika Kresa

Poradnik Językowy 5/2010 s. 88-91
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki