3. Piśmienny — pisemny

Fr. [Franciszek] Moskwa, Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 5-6/1934 s. 90-90
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
pisemny/piśmienny