Andrzej S. Dyszak, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Bydgoszcz 2008

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 5/2010 s. 96-99
Dział: Recenzje