Jarosław Iwaszkiewicz, Księżyc wschodzi, Warszawa 1929

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1931 s. 61-61
Dział: Pokłosie (z dzieł)