Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski i Magda Heydel, Kraków 2009

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 5/2010 s. 100-102
Dział: Recenzje