Oświadczenie autorów Poradnika gramatycznego w sprawie uwag p. inżyniera J. Rzewnickiego (Por. Jęz. 1934 str. 4 i n.)

Henryk Gaertner, Artur Passendorfer

Poradnik Językowy 3/1934 s. 49-51
Dział: Listy do Redakcji